Poľnohospodárstvo, lesníctvo

Lesníctvo je špecifická sekcia so širokým záberom činností – zahŕňa nielen pestovateľskú činnosť a starostlivosť o les, ale tiež ťažbu, logistiku a spracovanie dreva na píle. Pre efektívne fungovanie každej firmy v tejto oblasti sú dôležité najmä spoľahlivé a previazané evidencie a podrobné výkazníctvo, predovšetkým štátne výkazy.

Na základe našich dlhoročných skúseností so zavádzaním moderných informačných technológií v lesníctve ponúkame komplexné riešenie AC ProLES, jedinečný previazaný systém, ktorý uľahčuje riadenie kľúčových procesov. Pre piliarsku výrobu dodávame riešenia prepojiteľné so systémami automatizovaného merania vstupov i výstupov. Prinášame inovatívne technológie a implementujeme ich do legislatívnych podmienok Slovenskej republiky.

Viac v produktovom liste AC ProLes.