AUTOCONT riešenia a služby

Prečo v oblasti Office 365 spolupracovať s nami

Spoločnosť AUTOCONT ponúka pre oblasť Office 365 veľmi zaujímavé riešenia podporujúce firemné procesy i silné zabezpečenie dát v cloude. Ako priamy Microsoft partner, ktorý nakupuje a komunikuje s európskym centrom Microsoftu v Dubline, vie AUTOCONT ponúknuť optimálne podmienky nákupu a efektívne pomôcť pri voľbe správneho modelu zmluvy s 3ročnou, 1ročnou či mesačnou platbou.

S implementáciami Office 365 máme mnohoročné skúsenosti. V úvodnej fáze konzultujeme konkrétne prínosy, obmedzenia a možnosti jednotlivých služieb Office 365, a to ako z technického, tak aj z finančného pohľadu. Potom môžeme navrhnúť vhodný licenčný model a technické riešenia s ohľadom na integráciu so stávajúcim prostredím. Pilotným nasadením overíme očakávanú funkčnosť a vyberieme vhodnú cestu migrácie. Po implementácii prináša Office 365 pre užívateľa veľa nových vlastností. Preto ponúkame služby postupného vzdelávania a doškoľovania formou špecializovaných workshopov pre rôzne pracovné pozície aj s využitím ďalších moderných foriem zdieľania scenárov, návodov, tipov a trikov.

Pokiaľ vás informácie k tejto oblasti našej ponuky zaujali, máte otázky či záujem o upresnenie vzhľadom k vašej konkrétnej situácii, obráťte sa na svojho obchodníka v rámci AutoCont regionálneho centra.

 

Zistite viac

PDF štúdia s porovnaním nákladov na prevádzku IT s využitím Office 365 verzus lokálne IT riešenie

LinkedIn E-mail