Podnikové aplikácie a riešenia

Portfólio AUTOCONTu pre oblasť aplikácií je veľmi široké. Zahŕňa vlastný mzdový a personálny informačný systém MAGMA HCM, ale aj podnikové informačné systémy (ERP), systémy pre personalistiku (HR), systémy pre riadenie projektov a procesov (EPM) a pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Všetko dopĺňajú dátové sklady, Business Intelligence, digitalizácia, správa a riadenie dokumentov, webové a portálové riešenia a mobilné aplikácie.

Praktické skúsenosti z mnohých projektov viedli k vytvoreniu širokého spektra odvetvových riešení. Hlavný cieľ zákazníkov je vždy rovnaký – dosiahnuť automatizáciou procesov vyššiu efektivitu, úsporu nákladov a vyššie výnosy. Úlohou AUTOCONTu je navrhnúť optimálnu cestu a prostriedky, a spoločne so zákazníkom uviesť navrhnuté riešenie do života.

Referencie

Kontakty

info@autocont.sk
Tel.: +421 2 3278 8811