Podnikové informačné systémy (ERP)

Zvýšenie produktivity, lepšie informácie pre rozhodovanie prispôsobeným zmenám, to sú hlavné očakávané prínosy podnikového informačného systému - Enterprise Resource Planning (ERP). Ten integruje a automatizuje kľúčové i podporné firemné procesy, najmä ekonomiku, nákup, predaj, logistiku, výrobu, riadenie ľudského kapitálu a ďalšie podnikové agendy.

Pomocou moderných riešení Microsoft Dynamics, skúseného a stabilného implementačného tímu a dlhodobého strategického partnerstva so spoločnosťou Microsoft prinášajú naše ERP systémy konkurenčné výhody a očakávané prínosy menším i väčším zákazníkom.  Máme skúsenosti zo stoviek projektov Dynamics NAV i AX, a aktuálne sa v ďalšom rozvoji sústredíme na novú generáciu podnikových riešení - Microsoft Dynamics 365. Viac informácií nájdete na www.acdynamics365.cz.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX (predtým Axapta) je komplexný informačný systém vynikajúci rozsahom ponúkanej funkčnosti, pružnosťou a škálovatelnosťou. Je určený pre stredné aj veľké spoločnosti a organizácie, ktoré vyžadujú zaistenie konzistencie systému a integrity dát naprieč viacerými lokalitami či krajinami. Štandardnú funkčnosť systému Microsoft Dynamics AX je možné rozširovať pomocou špeciálnych nadstavieb a doplnkových riešení.

Najmodernejšia technológia, rozsiahle možnosti integrácie a prispôsobenie sa Microsoft Dynamics AX špecifickým procesom oceňujú zákazníci zo všetkých odvetví, najmä z výroby, veľkoobchodu, retailu, poskytovania služieb a stále častejšie aj organizácie verejnej správy.

Viac informácií nájdete v produktovom liste Microsoft Dynamics AX 2012.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (predtým Navision) je komplexný podnikový informačný systém zameraný na potreby stredne veľkých spoločností, ktorý je možné rýchlo implementovať a jednoducho používať. Jeden systém pokrýva oblasti riadenia financií, obchodu, distribúcie, projektového riadenia, výroby, udržuje informácie o zákazníkoch (CRM) aj servise a ponúka nástroje pre manažérske vyhodnocovanie a reporting.

Vďaka modernej technológii a otvorenému vývojovému prostrediu je možné Microsoft Dynamics NAV ľahko prispôsobiť špecifickým požiadavkám a procesom. Štandardnú funkčnosť systému Microsoft Dynamics NAV je možné rozširovať pomocou add-on modulov.

Viac informácií nájdete v produktovom liste Microsoft Dynamics NAV 2015.

Odvetvové riešenia

Ponúkame hotové odvetvové riešenia podnikových informačných systémov, ktoré v sebe zahŕňajú naše procesné know-how a pokrývajú špecifiká vybraných odvetví.

Ovládanie prirodzene známe z internetu aj užívateľsky prívetivé prostredie umožňuje rýchle zoznámenie so systémom, efektívnu a optimalizovanú prácu. Procesne založený systém je jednoduché prispôsobiť požiadavkám firiem aj v odvetvových a špeciálnych riešeniach na mieru.

Podrobnosti k odvetvovým riešeniam nájdete TU