Cisco

Cisco Systems

Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, zvuku a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí. Takmer celá prevádzka Internetu je smerovaná produktmi Cisco Systems.

O spoločnosti

Spoločnosť Cisco Systems (skratka z pôvodného San Francisco Systems) bola založená v októbri 1984 v kalifornskom Menlo Park skupinou počítačových expertov zo Stanfordovej univerzity. Títo vedci vyvinuli technológiu, ktorá umožnila vzájomné prepojenie a komunikáciu nesúrodých multiprotokolových počítačových sietí. Dnes sa spoločnosť môže pochváliť základňou čítajúcou viac ako milión výrobkov, ktorých prevádzka slúži viac než 50 000 zákazníkom po celom svete. Viac informácií na www.cisco.sk

Odbornosť a certifikácie spoločnosti AUTOCONT

AUTOCONT je držiteľom štatútu Cisco Premier Certified Partner pre Slovenskú a Českú republiku. Zákazníkovi tým garantuje istotu, že pracuje s dodávateľom komplexných IT riešení, v ktorých sú integrované Cisco technológie v tej najkvalitnejšej podobe a sú doplnené maximálnou pridanou hodnotou a kvalifikovanými službami.