Logo eKatalog Logo AutoCont

Servery HPE Gen10

Prispôsobte výkon aplikáciám s najbezpečnejšími priemyselnými štandardnými servermi na svete pomocou aplikácie HPE Scalable Peristent Memory a inteligentného ladenia systému.

server

Nová skúsenosť s výpočtovou technikou

Servery Gen10 sú kľúčom k modernizácii infraštruktúry, čo urýchľuje podnikové vnímanie v hybridnom svete tradičného IT, verejného a súkromného cloudu.

Výkonnosť pre vaše rôznorodé pracovné zaťaženie
Nová procesorová rada Intel® Xeon® Scalable family a vyššia kapacita HPE Scalable Persistent Memory v generácii Gen10 vám dáva výkon pre spracovanie najnáročnejších aplikácií.

Agilita k dosiahnutiu obchodných výsledkov
Servery Gen10 vám pomôžu byť agilní tým, že jednoducho prispôsobíte vaše IT rýchlo meniacim sa požiadavkám s Intelligent System Tuning, HPE Scalable Persistent Memory, serverovou konektivitou a diskovým rozšírením.

Zabezpečenie ochrany vašich digitálnych prostriedkov
Servery Gen10 ponúkajú jedinečné bezpečnostné funkcie. HPE životný cyklus Secure Compute ponúka najlepšie inovácie v oblasti ochrany firmwaru, detekcie malwaru a obnovenia firmwaru.

Ekonomické ovládanie rozpočtu
HPE vám umožňuje platiť iba za využívané serverové zdroje, škáľovanie na vyžiadanie bez nadmerného poskytnutia služieb alebo za vznik exponenciálnych nákladov. Flexibilné modely platieb sa prispôsobujú podnikovým výsledkom a môžu sa meniť na základe nepredvídateľných budúcich potrieb.

Viac info

K serverom, ale nie len k tým, neodmysliteľne patria aj služby. Ale aké sú pre vás vhodné? V prvej časti sa pozrieme na služby HPE Foundation Care.

IBM Watson - umelá inteligencia v praxi

Systém IBM Watson bol vytvorený na spracovanie prirodzeného jazyka, vyhľadávanie a spracúvanie informácií a odpovedanie na otvorené otázky. Pomenovaný bol po prvom riaditeľovi spoločnosti IBM Thomasovi J. Watsonovi. V roku 2011 sa preslávil účasťou v televíznej súťaži Jeopardy, v ktorej porazil legendárnych súťažiacich. Po slávnom šachovom automate Deep Blue, ktorý v roku 1997 porazil Garryho Kasparova, sa umelá inteligencia znovu dostala na titulky a do pozornosti širšej verejnosti. Za 15 rokov prebehol v tejto oblasti zásadný pokrok z uzavretého sveta 64 políčok do (takmer) skutočného sveta televíznej súťaže.

Spoločnosť IBM pokračovala vo vývoji systému ďalej a v roku 2013 bol Watson premiérovo nasadený v komerčnej sfére ako podpora pri rozhodovaní o liečbe rakoviny pľúc. V tomto prípade už nešlo o žiadnu show alebo hračku, ale naozaj užitočný systém, ktorý reálne dokáže ľuďom pomáhať. Úspech v tejto oblasti vyústil do vytvorenia samostatnej divízie IBM Watson Group, ktorá zastrešuje vývoj ďalších produktov využívajúcich umelú inteligenciu.

V oblasti zdravotníctva je pod značkou IBM Watson dostupných niekoľko rôznych produktov so zameraním na manažment pacientov, podporu liečby, prevenciu chorôb alebo výskum nových liečiv. Jedným z nich je Watson for Oncology, ktorý pomáha lekárom rýchlo identifikovať kľúčové informácie z karty pacienta, podložiť ich dôkazmi a navrhnúť vhodnú liečbu. Umelá inteligencia dokáže oveľa rýchlejšie spracovať oveľa väčší objem dát, ako najlepší lekár a dať do súvislosti aj informácie, ktoré nie sú ošetrujúcemu lekárovi bežne dostupné. Až 80% zdravotníckych dát bolo takto neviditeľných.

Systém je pomocou technológií deep-learning trénovaný onkologickými špecialistami, ktorí svoje vedomosti a skúsenosti takto dávajú k dispozícii širšiemu okruhu špecialistov na celom svete. IBM Watson for Oncology používa už niekoľko rokov aj na Slovensku nemocnica Svet zdravia.

server

Okrem špecializovaných produktov sú v prostredí IBM Cloud dostupné rôzne služby, rozhrania a príklady použitia systému Watson, ktorý si môžete vyskúšať bez väčších investícií. Pod hlavičkou Watson Starter Kit si každý môže otestovať vzorové aplikácie z oblasti rozoznávania a analýzy hovorenej reči, konvertovania textu na reč a naopak, rozoznávania obrázkov a pod.

Viac info