Čo sieť AC Dynamics Network prináša svojim členom

Členstvom v sieti získajú partneri možnosť rozšíriť svoju ponuku o kvalitný medzinárodný ERP systém a využiť pritom záštitu, skúsenosti a obchodnú, technickú a realizačnú podporu AutoContu.

Partnerom prináša členstvo v AC Dynamics Network najmä prístup k odborovým riešeniam, rozširujúcim modulom a produktovej podpore spolu so zázemím silného partnera s 15-imi rokmi skúseností s dodávkami IS. Všetkým partnerom je samozrejme dostupná aj marketingová a obchodná podpora.

Zdieľané aktivity umožňujú znížiť náklady spojené so vzdelávaním a certifikáciou vlastných pracovníkov.

Súčasne je možné využiť silné technologické zázemie AutoContu vrátane vlastného dátového centra pre prevádzku cloud riešení a rozsiahle technologické a aplikačné know-how.