Holdingové spoločnosti

Holding nemusí byť len skupinou nezávisle fungujúcich spoločností. Je možné ho vnímať aj ako jednotný celok s významnými synergickými efektmi. K tomu je potrebné konsolidovať procesy a zaviesť jednotnú metodiku práce.

Ponúkame vlastné riešenie komplexného informačného systému pre holdingové spoločnosti. Základom riešenia je systém správy číselníkov, ktorý umožňuje zaistiť jednotnosť podkladov pre výkazy naprieč desiatkami či stovkami spoločností. Okrem zníženia prácnosti prináša aj zaujímavé ekonomické efekty a značnú úsporu času pri vytváraní manažérskych výstupov pre vedenie holdingu. Zjednotenie číselníkov, procesov a komunikácie vedie k úsporám, uľahčuje zavádzanie procesných zmien a umožňuje holdingu pružne reagovať na zmeny na trhu.