Plnenie niektorých potrebných vlastností býva príliš nákladné. Ako z toho von?

Povedali sme si, že dostupnosť IT infraštruktúry zaistíme navýšením počtu hardvérových zariadení v každej z troch vrstiev minimálne na dve. Minimálne teda dva komunikačné prvky pre komunikáciu serverov a užívateľov, dva servery, dve dátové úložiská a dva komunikačné prvky pre výmenu dát medzi úložiskami a servermi.

Tak dokážeme prevádzkovať systémy schopné prežiť výpadok vždy jedného z dvoch komponentov príslušnej vrstvy, jedného komunikačného prvku, servera alebo dátového úložiska bez odstávky prevádzky informačných systémov, prípadne s veľmi krátkou odstávkou (niekoľko minút). Dokážeme dokonca prežiť súčasný výpadok niekoľkých prvkov v rôznych vrstvách súčasne alebo rýchlo za sebou (vždy jedného z dvoch prvkov vrstvy), typicky u serverov často nasadzujeme väčšie množstvo fyzických zariadení a navyše na nich prevádzkujeme zmienenú serverovú virtualizáciu – u nich potom môžeme navrhovať systém schopný prežiť výpadok napr. polovice serverov. Asi ale cítite, že taká cesta za vysokou dostupnosťou celého IT prostredia je sprevádzaná významným navyšovaním počtu zariadení a teda aj významným navýšením ceny celého riešenia.

My sme si už ale tiež povedali, že celú vrstvu dátových úložísk dokážeme presunúť do vrstvy serverov, spojiť obe vrstvy dohromady a prevádzkovať tak celú IT infraštruktúru iba na dvoch a viac serveroch a niekoľkých komunikačných prvkoch. Tu je potom zrejmý priamy dopad na zníženie celkovej ceny vysoko dostupného riešenia. Jednak nenakupujete klasické dátové úložiská (nie jedno, ale minimálne dve), jednak cena diskovej kapacity umiestnenej v serveroch vychádza omnoho prijateľnejšie v porovnaní s rovnakou kapacitou klasických dátových úložísk. Významne prijateľnejšia je potom aj cena záruky na diskovú kapacitu v serveroch a cena za prípadné navýšenie kapacity.